Wat is een budgetcoach?

Een budgetcoach is een financiële dienstverlener die ervoor kan zorgen dat gezinnen en alleenstaanden het overzicht in hun geldzaken weer terug krijgen.

De budgetcoach gaat deze personen helpen om inzichtelijk te maken hoe zij er financieel voor staan.

De budgetcoach wordt meestal pas ingeschakeld bij financiële problemen als het te laat is.

 

Hoe werkt een budgetcoach?

In eerste instantie zal de budgetcoach inzicht moeten krijgen in de financiële huishouding van het gezin of de alleenstaande.

Alle budgetcoaches zullen eerst een intakegesprek houden om de situatie in kaart te brengen. Ook zal de budgetcoach duidelijk maken wat de cliënt van hem mag verwachten.

De budgetcoach gaat een overzicht maken van de inkomsten en de uitgaven op maandbasis.

Afhankelijk van het aangetroffen probleem wordt er een plan van aanpak gemaakt. Schriftelijk wordt vastgelegd hoe het gezin de financiële zorgen het beste kan oplossen. Vaak zal dit neerkomen op het treffen van betalingsregelingen met de schuldeisers.

Zodra de zaken weer op orde zijn, trekt de budgetcoach zich langzaam terug.

Na enige tijd zal er over het algemeen alleen nog telefonisch contact zijn om de voortgang te bespreken.